ABOUT US

ADD: Jingdong Bldg, Songzhuang, Tongzhou district, Beijing, 101118 China

Tel: +86-10-56233228

Fax: +86-10-89578209

Website: www.bjjingdong.com

Email: sales@bjjingdong.com

CONTACT

FOLLOW

JINGDONG
Telephone:+86 13810096628
Location:No. 321, Ren Zhuang, Songzhuang Town, Beijing, Tongzhou District
Mobile:+86 1056233228
Zip code:101118
Mailbox: admin@bjjingdong.com
Fax:+86 1089578207

扫描二维码分享到微信

Online Consultation
contact number

+86 1056233228